Provjerite što se može zavariti našim aparatom za zavarivanje MIG-250. U video uputama prikazane su postavke uređaja s kojim ćete moći zavariti sve što imamo. Više možete pogledati na našem YouTube kanalu.

Raspakivanje MIG-250 i spajanje uređaja

Sučeoni zavar – postavke uređaja i postupak zavarivanja
Proces: MIG zavarivanje
Cijev za namještaj 40x40x2.
Aparat: Ipotools Mig250
Žica za zavarivanje: SG2 1.0mm
Zaštitni plin: ArCO2 18/82
Protok plina: 12 L/min


Preklopni zavar – postavke stroja i postupak zavarivanja
Proces: MIG zavarivanje
Materijal: Konstrukcijski čelik – pljosnati 3mm
Aparat: Ipotools Mig250
Žica za zavarivanje: SG2 1.0mm
Zaštitni plin: ArCO2 18/82
Protok plina: 12 L/min


Kutni zavar T – postavke stroja i postupak zavarivanja
Proces: MIG zavarivanje
Materijal: nehrđajući čelik AiSi 304 cijev za namještaj 1,5 mm
Aparat: Ipotools Mig250
Žica za zavarivanje: Nehrđajući čelik 308 – 0,8 mm
Zaštitni plin: ArCO2 18/82

Preklopni zavar – ravni čelik 3 mm – postavke stroja i postupak zavarivanja
Proces: MMA zavarivanje
Materijal: Konstrukcijski čelik – pljosnati 3mm
Aparat: Ipotools Mig250
Obložena elektroda: AWS E6013


Kutni zavar T – postavke stroja i postupak zavarivanja
Proces: MIG zavarivanje
Materijal 1: Konstrukcijski čelik – ravni 5 mm
Materijal 2: Konstrukcijski čelik – cijev za namještaj 40x40x2
Aparat: Ipotools Mig250
Žica za zavarivanje: SG2 1,0 mm
Zaštitni plin: ArCO2 18/82
Protok plina: 12 L/min

Kutni zavar T – Ravni čelik 3 mm – POSTAVKE UREĐAJA I POSTUPAK ZAVARIVANJA

Materijal: Konstrukcijski čelik – ploča 3mm
Žica za zavarivanje: SG2 1.0mm
Zaštitni plin: ArCO2 18/82
Protok plina 12L/min

Soležni Zvar – Plosnati čelik 3mm – PODEŠAVANJE UREĐAJA I POSTUPAK ZAVARIVANJA

Materijal: Konstrukcijski čelik – pljosnati 3mm
Žica za zavarivanje: SG2 1.0mm
Zaštitni plin: ArCO2 18/82
Protok plina 12L/min