TIG gorionik WP-X 26 je zrakom hlađeni gorionik pogodan za aparate za zavarivanje do 220A. Pomoću praktičnog ugrađenog potenciometra možete prilagoditi struju zavarivanja tijekom zavarivanja. Radi na način da se na aparatu za zavarivanje postavi željena maksimalna struja zavarivanja, a zatim pomoću potenciometra na ručici gorionika regulira struja zavarivanja do maksimuma podešenog na aparatu za zavarivanje. Na primjer na aparatu za zavarivanje postavimo 100A, što znači da ako potenciometar na plameniku postavimo na najveću vrijednost, dobivamo struju zavarivanja od 100A.

Ugrađeni potenciometar je izuzetno praktičan, jer više nećete morati ići do aparata za zavarivanje svaki put kada želite promijeniti struju zavarivanja.

Set također uključuje set potrošnog materijala:

 • 1x držač stročnice
 • 3x stročnica
 • 3x keramička dizna
 • 1x duga i kratka kapa TIG gorionika

Potrošni materijal je lako dostupan jer se radi o jednom od najčešćih TIG plamenika.

TIG plamenik WP-X 26 radi u 2T i 4T modu. Kompatibilan je sa svim IPOTOOLS digitalnim TIG aparatima za zavarivanje:

 • TIG 160PD
 • TIG 200PD
 • SuperTIG 200Di AC/DC
 • TIG 210P AC/DC
 • TIG 315P AC/DC

Glavne karakteristike

 • Kompatibilan s potrošnim materijalom Trafimet
 • Podešavanje struje zavarivanja tijekom zavarivanja
 • Hlađenje zrakom
 • Zaštita kabela od meke gume
 • Kuglasti zglob na spoju sajle i ručke

Opseg isporuke

 • TIG gorionik WP-X 26 / 8m
 • Pribor za gorionik
 • 1x držač stročnice
 • 3x stročnica
 • 3x keramička dizna
 • 1x duga i kratka kapa TIG gorionika