Osnove TIG zavarivanja

U ovom članku ćemo vas upoznati s osnovama TIG zavarivanja za izradu kvalitetnog i homogenog zavara.

Budući da želimo početi s osnovama, nećemo se upuštati u nekoliko važnih poglavlja TIG zavarivanja i zavarivanja općenito kao što su:

 • Podešavanje aparata za zavarivanje
 • Detalji o pripremi radnog mjesta
 • Sigurnost pri zavarivanju i zaštitna sredstva
 • Odabir dodatnog materijala ovisno o materijalu zavarenka
 • Odabir odgovarajućeg zaštitnog plina i potrebna količina plina
 • Odabir volframove elektrode, promjer, tip i načini brušenja
 • Detalji o pripremi TIG gorionika
 • Zavarivanje izmjeničnom strujom

O navedenim temama ćemo s vremenom dodavati nove članke. Pozivamo vas da s vremena na vrijeme posjetite naš blog i provjerite nove sadržaje.

Početnicima pri prvom susretu s TIG zavarivanjem savjetujemo čelik debljine 2-3 mm. Pri toj debljini najlakše je kontrolirati talinu i razvijati tehniku zavarivanja.

U našem primjeru koristili smo čelik debljine 2 mm, aparat za zavarivanje je podešen na 60 A, a elektroda i dodatni materijal su promjera 1,6 mm.

1. Priprema prije početka rada s TIG aparatom za zavarivanje

Obavezni koraci prije početka zavarivanja:

 • Očistite zavarenku od nečistoća, boje, hrđe i drugih oksida te galvanskih prevlaka i odmastite je. Lagano obrusite rubove koje ćete zavarivati.
 • Osigurajte da se zavarenka ne pomiče tijekom zavarivanja.
 • Odaberite odgovarajući dodatni materijal. Preporučuje se da dodatni materijal obrišete krpom i odmašćite prije zavarivanja.
 • Prije rada potrebno je osigurati odgovarajuću zaštitu. Obavezna je upotreba maske za zavarivanje, rukavica, a preporučujemo i korištenje odgovarajuće odjeće ili kožnate pregače.

2. Namjestite se u dobar položaj

Kod TIG zavarivanja morate biti sposobni kontrolirati razmak, otprilike 2 mm, između volframove elektrode i zavarenke. To je moguće samo iz dobrog položaja. Najbolje rezultate obično postižemo iz sjedećeg položaja s rukama oslonjenim na stol za zavarivanje. Budući da to nije uvijek izvedivo, pokušajte se približiti toj poziciji. U principu, potrebno je da gornji dio tijela bude rasterećen, a podlaktice oslonjene na stabilan oslonac.

Kabel TIG gorionika treba biti rasterećen, najbolje obješen preko ramena ili djelomično omotan oko podlaktice ruke kojom držite TIG gorionik. Tijekom zavarivanja budite opušteni. Ako zavarujete nakon teške tjelesne aktivnosti s povišenim srčanim ritmom, zadihani, pregrijani ili premrznuti, vaši zavarci će odgovarati vašem stanju, tj. bit će lošije kvalitete.

3. Kut i pomicanje TIG gorionika

U donjem video zapisu prikazujemo kut držanja TIG gorionika, pomicanje i dodavanje materijala za zavarivanje. Gorionik pomičemo ravnomjerno i jednoliko, a kada dodajemo materijal za zavarivanje, kratko zaustavljamo pomicanje gorionika, a zatim nastavljamo.

TIG gorionik držimo nagnut pod kutom od približno 20 stupnjeva od okomitog položaja, a volframova elektroda treba biti usmjerena prema zavar. Na taj način talina se formira ispred gorionika i dodavanje materijala za zavarivanje je lakše.

Vrh volframove elektrode uvijek treba biti udaljen od zavarenka za faktor 1-1,5 promjera elektrode. U našem slučaju koristimo volframovu elektrodu promjera 1,6 mm, pa je udaljenost vrha otprilike 2 mm. Dobra praksa je da prije zavarivanja napravimo testni pokret, pomičemo gorionik preko zavarenka i provjerimo da su kut svjetla i udaljenost od zavarenka prirodno održani te da nema ničega što bi ometalo kretanje.

4. Učenje TIG zavarivanja

Savjetujemo vam da započnete s paljenjem luka na čeliku, jer tako brzo dobivate osjećaj kako se formira talina i kako se ponaša zavarivački luk. Zatim pokušajte zavarivati na čeličnoj ploči bez upotrebe dodatnog materijala. To će vam pomoći da dobijete osjećaj kako se pomiče luk i talina, a istovremeno možete vježbati održavanje udaljenosti vrha elektrode od zavarenka.

Kada steknete određeni osjećaj, pokušajte dodavati materijal za zavarivanje, kao što je opisano gore i prikazano na donjem videu (isti video kao ranije):

Elektroda je udaljena od zavarenka otprilike 2 mm. Postavljeno je kratko predpuštanje zaštitnog plina, nakon čega se visokofrekventnim paljenjem pali zavarivački luk. Gorionik držimo nekoliko sekundi na istoj točki kako bi se omogućila formacija taline. Veličina ili promjer početne taline određuje širinu zavara. Velik promjer taline rezultira širokim zavarom i velikom penetracijom, dok mali promjer taline rezultira užim zavarom i manjom penetracijom u dubinu.

Dodatni materijal dodajemo na prednji dio taline, ispred gorionika. Materijal dodajemo polako, tako da se ne lijepi već odmah tali. Na taj način održavamo temperaturu taline i ne hladimo zavar. Dodatni materijal mora biti cijelo vrijeme pod zaštitom plina. To osigurava da je dodatni materijal tijekom cijelog zavarivanja zagrijan na pravu temperaturu, što olakšava taljenje, a istovremeno sprječava oksidaciju.

Na kraju zavara, gorionik isključimo – pustimo gumb na gorioniku. Gorionik još neko vrijeme držimo iznad kraja zavara dok se konačni tok plina ne zaustavi. Time osiguravamo da se zavar ohladi prije nego što ga izložimo zraku, čime sprječavamo oksidaciju zavara.

Pri prvom pokušaju vjerojatno neće sve ići prema planu. Istovremeno, potrebno je obratiti pažnju na mnogo stvari, što će početnicima vjerojatno biti teško kontrolirati. Savjetujemo da učite korak po korak. Pripremite više jednakih komada materijala i uzmite si vremena. Također vam savjetujemo da budete koncentrirani i da nakon svakog zavara razmislite što je potrebno poboljšati ili promijeniti. Glavni cilj je lijep zavar, s pravilnim širenjem i penetracijom, te ispravne boje.

Duljina luka

Duljinom luka kontroliramo količinu dodane topline u zavar. TIG je proces s konstantnim tokom, podešena struja za zavarivanje se primjenjuje na zavar bez obzira na duljinu luka. Promjenom duljine luka mijenjamo napon, što povećava ili smanjuje dodanu toplinu u zavar.

Početnici obično drže elektrodu dalje od zavarenka, nesvjesno dodajući previše topline u zavar. Kako bismo to izbjegli, nužno je održavati udaljenost elektrode od zavarenka između 1 i 1,5 puta promjera elektrode. Za elektrodu promjera 1,6 mm to je između 1,6 mm i 2,4 mm.

Prekomjerna duljina luka otežava kontrolu nad lukom, a elektroda se jako zagrijava. Često se dogodi da zavarivaču ruka zatrese i elektroda dotakne talinu. Ako je elektroda previše zagrijana, materijal iz taline će se zalijepiti na nju. Potrebno je prekinuti zavarivanje, očistiti i ponovno naoštriti elektrodu. Ako je duljina luka pravilna, ni pri dodiru talina se neće zalijepiti za elektrodu.

Veličina zavara i brzina zavarivanja

Var na slici je širok oko 4 mm, ravan, a gornji rub vara je visok oko 0,5 mm. Zavarivanje se odvijalo brzinom od približno 1mm/s. Čini se da je brzina zavarivanja stvarno mala i da nam treba beskonačno puno vremena za samo mali var na ovaj način, ali rezultat takvog rada je dobar i prije svega ohrabrujući. Kad vam takav zavar uspije, a pritom ste u mogućnosti ponoviti ga nekoliko puta, jasno je da ste temeljito savladali TIG zavarivanje.

Dodavanje dodajnog materijala

Za početnika je dodavanje žice za zavarivanje obično veliki problem. Uzmite u obzir da uz održavanje pomaka elektrode, održavanje brzine, stalnu provjeru nekoliko parametara u isto vrijeme, potrebno je dodati žicu za zavarivanje. Dodavanje žice također zahtijeva pravilan postupak. Preporučujemo da dodate žicu kao što je gore opisano. Treba paziti na količinu dodane žice, jer se previše dodanog materijala može ohladiti i ujedno stvoriti zavar.

Preporuča se ne dodavati dodatni materijal tijekom prvih sekundi zavarivanja. Kad se formira talina i počnemo pomicati plamenik, žicu dodamo po opipu, kap po kap, po potrebi. Ovdje je potrebno puno vježbe, predlažemo da pogledate jedan od brojnih YouTube videa na ovu temu.

NTF Aparati za zavarivanje Ipotools

Ovom prilikom Vas želimo upoznati i sa našom bogatom ponudom kvalitetnih aparata za zavarivanje TIG postupkom, a glavne razlike možete pogledati u tabeli ispod:

 • NTF aparat za zavarivanje TIG 160
 • NTF aparat za zavarivanje TIG 160pd
 • NTF aparat za zavarivanje TIG 185da
 • NTF aparat za zavarivanje TIG 200pd
 • NTF aparat za zavarivanje TIG 200Di
 • NTF aparat za zavarivanje TIG 210p

Zaključak

Nadamo se da smo vam u ovih nekoliko rečenica barem na brzinu dali uvid u TIG zavarivanje. Razumijemo da smo dali samo osnovne informacije kako bismo odgovorili na vaša najčešća pitanja. TIG zavarivanje je vrlo široko područje.

Proces TIG zavarivanja može se grubo podijeliti u nekoliko dijelova:

 • Prema materijalu zavara (čelik, aluminij i aluminijske legure, titan, bakar…)
 • Po vrsti varova (površinski, kutni, unutarnji, rubni…)
 • Nakon upotrebe zaštitnih plinova (argon, mješavine argona s vodikom, helij…)

TIG postupak se također može koristiti za tvrdo lemljenje (TIG lemljenje). Lemljenje je postupak u kojem se topi samo dodatni materijal, ali se ne topi zavar. Stoga dodatni materijal ima niže talište od metala za zavarivanje. Ali to je već sljedeće poglavlje, koje ćemo vam predstaviti u nekom od budućih blogova…