MIG MAG zavarivanje – Izbor žice?

Kod lučnog zavarivanja s MIG/MAG aparatima za zavarivanje kao dodatni materijal koristi se zavarivačka žica koja se tijekom zavarivanja stapa s materijalom koji se zavaruje, čime se osigurava jaka veza. MIG/MAG zavarivačke žice dolaze na kolutima i razlikuju se prema materijalu, promjeru koluta i promjeru žice.

Pri izboru prave MIG/MAG zavarivačke žice moramo uzeti u obzir:

  • sastav materijala,
  • kvalitetu,
  • te odgovarajući promjer žice (ovisno o brzini pomicanja žice i struji zavarivanja).

Što je zavarivačka žica deblja, deblje materijale možemo zavarivati s njom. Pri izboru je posebno važan sastav materijala, koji ovisi o namjeni uporabe. Pravi izbor ovisi o materijalu i debljini materijala koji želite zavarivati. Pravilo je da dodatni materijal mora biti isti kao materijal koji se zavaruje.

Možemo odabrati sljedeće vrste žice:

Puna čelična žica
Odnosi se na zavarivačke žice poput čelika i nehrđajućeg čelika, koje zahtijevaju atmosferu zaštitnog plina kako bi se spriječila oksidacija tijekom postupka zavarivanja. Zaštitni plin osigurava stabilan luk i štiti talinu od prodora zraka iz okoline.

Ovaj način zavarivanja koristi više od 80 % korisnika jer proizvodi manje prskanja, a i sami zavareni spojevi su kvalitetniji od onih koji nastaju zavarivanjem bez zaštitnog plina. Ova žica je zbog veće čvrstoće otpornija na sam dovod žice do materijala koji se zavaruje, također je tvrđa i ne savija se tako lako. Za zavarivanje s punom čeličnom žicom koristi se odgovarajući plin, regulator protoka, a pogonski mehanizam za žicu mora biti opremljen pogonskim kotačićem s V-utorom.

Osim toga, potrebujete i zaštitni plin koji se razlikuje za čelik (100 % CO2 ili 82 % argona i 18 % CO2) i nehrđajući čelik (97,5 % argona i 2,5 % CO2).

Punjenja žica / FLUX žica
Takve žice su sastavljene od metalne ovojnice koja je ispunjena flux prahom i premazana metalnim spojevima te potom savijena u valjak kako bi se oblikovala konačna žica. Flux pri visokim temperaturama na mjestu zavarivanja stvara atmosferu zaštitnog plina, pa za uporabu ne trebate plinsku bocu ili regulator pritiska.

Punjenja žica je mekša od pune i pri dodavanju do zavarenog materijala ponaša se slično kao aluminijska žica, što može značiti manju pouzdanost dodavanja i moguće gužvanje žice pri izlazu iz pogona. Za punjenu žicu postoje posebni narebreni kotačići za pogon žice koji imaju male zupce u utoru, tako da se žica bolje prihvati i time se stvara bolje dodavanje. Možete koristiti i valjak s U-utorom, s kojim se može izbjeći začepljenje uz zanemarivo nižu pouzdanost dodavanja žice.

Zavarivanje s punjenom žicom ima u usporedbi s običnom žicom prednost da pri zavarivanju nije potreban zaštitni plin, rad se može obavljati i vani na vjetru, no postoje i nedostaci, jer ovaj način zavarivanja stvara više prskanja, šljaku je potrebno ukloniti nakon zavarivanja i sama kvaliteta zavara je lošija nego pri zavarivanju sa zaštitnim plinom.

Aluminijska žica
Zavarivanje aluminija smatra se zahtjevnijim zavarivačkim postupkom, jer je materijal mekši i stoga se pri izlazu iz pogona lako deformira ili zapetlja. S druge strane, u usporedbi s čelikom, aluminij ima prednost što je vrlo lagan materijal, izdržljiv je i otporan na vremenske uvjete te ima vrlo visoku čvrstoću.

Za razliku od obične ili punjene žice, za aluminij se koristi kotačić za pogon žice s U-utorom. Budući da je aluminij mekši i lako ga je saviti, s U-utorom se stvara veći prihvat i stabilnost, što olakšava dodavanje mekše žice bez pregibanja ili deformiranja.

Za aluminij je osim kotačića s U-utorom potrebno koristiti i teflonsku cijev s mjedenom spiralom, koju umjesto čeličnog umetka umetnemo u cijev gorionika, omogućujući tako nesmetan prolaz žice kroz gorionik. Najbolji zaštitni plin za zavarivanje aluminija je argon.

Našu ponudu zavarivačkih žica možete pogledati ovdje.